БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ "ДИАНА ПОЛЕТ" - ЯМБОЛ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Спортист
Гълъбовъди Кольо Златев Колев
Ширина/Дължина 43:42:01.5 /28:01:36.4

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Тутракан (16.05.2020)  BG79197/2018  119725,733  16.05.2020 08:48:46  862.782  11(0)  44,715(0)  6(6)  246(246)  Клубно(Клубно) 
Тутракан (16.05.2020)  BG04638/2018  119725,733  16.05.2020 08:48:46  862.776  12(0)  48,78(0)  6(6)  246(246)  Клубно(Клубно) 
Тутракан (16.05.2020)  BG04650/2018  119725,733  16.05.2020 08:48:58  861.541  15(0)  60,976(0)  6(6)  246(246)  Клубно(Клубно) 
Тутракан (16.05.2020)  BG53660/2019  119725,733  16.05.2020 08:49:07  860.612  19(0)  77,236(0)  6(6)  246(246)  Клубно(Клубно) 
Тутракан (16.05.2020)  BG04626/2018  119725,733  16.05.2020 08:51:34  845.718  31(0)  126,016(0)  6(6)  246(246)  Клубно(Клубно) 
Тутракан (16.05.2020)  TR0394190/2019  119725,733  16.05.2020 08:51:34  845.712  32(0)  130,081(0)  6(6)  246(246)  Клубно(Клубно) 
Тутракан (16.05.2020)  TR039419/2019  119725,733  16.05.2020 08:51:34  845.700  33(0)  134,146(0)  6(6)  246(246)  Клубно(Клубно) 
Тутракан (16.05.2020)  BG79199/2018  119725,733  16.05.2020 08:51:46  844.525  34(0)  138,211(0)  6(6)  246(246)  Клубно(Клубно) 
Тутракан (16.05.2020)  BG50511/2017  119725,733  16.05.2020 08:52:12  841.953  39(0)  158,537(0)  6(6)  246(246)  Клубно(Клубно) 
Тутракан (16.05.2020)  BG50550/2017  119725,733  16.05.2020 08:52:41  839.103  45(0)  182,927(0)  6(6)  246(246)  Клубно(Клубно) 
Тутракан (16.05.2020)  BG53697/2019  119725,733  16.05.2020 08:52:52  838.022  48(0)  195,122(0)  6(6)  246(246)  Клубно(Клубно) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG53700/2019  156891,144  24.05.2020 08:31:39  1289.693  16(24)  38,095(17,857)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG79197/2018  156891,144  24.05.2020 08:33:22  1271.743  23(34)  54,762(25,298)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG79199/2018  156891,144  24.05.2020 08:33:22  1271.733  24(35)  57,143(26,042)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG59625/2016  156891,144  24.05.2020 08:37:15  1232.936  42(66)  100(49,107)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG04638/2018  156891,144  24.05.2020 08:37:31  1230.355  45(73)  107,143(54,315)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG04626/2018  156891,144  24.05.2020 08:38:46  1218.411  51(85)  121,429(63,244)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG50519/2017  156891,144  24.05.2020 08:39:25  1212.292  55(93)  130,952(69,196)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG53651/2019  156891,144  24.05.2020 08:39:44  1209.339  56(94)  133,333(69,94)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG50511/2017  156891,144  24.05.2020 08:40:35  1201.467  61(105)  145,238(78,125)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG59627/2016  156891,144  24.05.2020 08:44:28  1166.763  77(145)  183,333(107,887)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG67486/2015  156891,144  24.05.2020 08:44:55  1162.872  81(152)  192,857(113,095)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG79191/2018  156891,144  24.05.2020 08:45:01  1162.010  82(153)  195,238(113,839)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG59610/2016  156891,144  24.05.2020 08:48:50  1130.071  97(209)  230,952(155,506)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG53681/2019  156891,144  24.05.2020 08:49:27  1125.071  99(212)  235,714(157,738)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG04650/2018  156891,144  24.05.2020 08:52:02  1104.611  112(245)  266,667(182,292)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 
Попово/BG (24.05.2020)  BG04635/2018  156891,144  24.05.2020 08:52:45  1099.062  119(259)  283,333(192,708)  9(37)  420(1344)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG79191/2018  Мъжки  694,942  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG79191/2018  Мъжки  54  694,942  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG50537/2017  Мъжки  434,917  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG19547/2014  Женски  465,26  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG50537/2017  Мъжки  45  434,917  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG19547/2014  Женски  57  465,26  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG50537/2017  Мъжки  687,664  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG19547/2014  Женски  695,079  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG50537/2017  Мъжки  42  687,664  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG19547/2014  Женски  51  695,079  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79191/2018  Мъжки  694,942  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04650/2018  Женски  767,844  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG79191/2018  Мъжки  86  694,942  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG04650/2018  Женски  100  767,844  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      850,4  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      35  850,4  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      499,426  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      499,426  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      1902,714  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      55  1902,714  2019  Многогодишни  Една година  Национално