БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ "ДИАНА ПОЛЕТ" - ЯМБОЛ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди Симеон Михов
Ширина/Дължина 42:36:58.90/22:58:18.40

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53345/2017  Женски  36,682  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06206/2018  Мъжки  136,369  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG54426/2016  Женски  142,063  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG20959/2018  Женски  190,414  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33695/2017  Мъжки  219,105  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG36569/2013  Женски  248,546  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06223/2018  Мъжки  254,078  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG20946/2018  Женски  280,032  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG54438/2016  Мъжки  388,847  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53344/2017  Мъжки  10  474,572  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG72034/2018  Мъжки  19  509,715  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG54418/2016  Женски  13  514,414  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG54424/2016  Мъжки  13  528,252  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG25532/2015  Женски  14  544,581  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06235/2018  Мъжки  20  545,197  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53316/2017  Женски  15  569,942  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06241/2018  Мъжки  21  592,15  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG20957/2018  Мъжки  22  639,742  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33695/2017  Мъжки  811,561  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53345/2017  Женски  36,682  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06206/2018  Мъжки  136,369  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG54426/2016  Женски  142,063  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG20959/2018  Женски  11  190,414  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33695/2017  Мъжки  17  219,105  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG36569/2013  Женски  19  248,546  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06223/2018  Мъжки  16  254,078  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG20946/2018  Женски  16  280,032  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG54438/2016  Мъжки  37  388,847  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53344/2017  Мъжки  49  474,572  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG72034/2018  Мъжки  45  509,715  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG54418/2016  Женски  71  514,414  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG54424/2016  Мъжки  57  528,252  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG25532/2015  Женски  73  544,581  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06235/2018  Мъжки  48  545,197  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG53316/2017  Женски  78  569,942  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG06241/2018  Мъжки  49  592,15  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG20957/2018  Мъжки  51  639,742  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG33695/2017  Мъжки  19  811,561  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53345/2017  Женски  46,397  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG06206/2018  Мъжки  97,778  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG54426/2016  Женски  189,954  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG06223/2018  Мъжки  248,814  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG20959/2018  Женски  12  291,405  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG06237/2018  Женски  18  372,101  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG72034/2018  Мъжки  11  398,26  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG54424/2016  Мъжки  405,445  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG33695/2017  Мъжки  437,442  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG36569/2013  Женски  10  445,581  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG54418/2016  Женски  12  465,018  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG53345/2017  Женски  46,397  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG06206/2018  Мъжки  97,778  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG54426/2016  Женски  16  189,954  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG06223/2018  Мъжки  13  248,814  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG20959/2018  Женски  18  291,405  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG06237/2018  Женски  36  372,101  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG72034/2018  Мъжки  28  398,26  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG54424/2016  Мъжки  43  405,445  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG33695/2017  Мъжки  46  437,442  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG36569/2013  Женски  51  445,581  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG54418/2016  Женски  56  465,018  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG06206/2018  Мъжки  136,369  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG20959/2018  Женски  190,414  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG06223/2018  Мъжки  254,078  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG20946/2018  Женски  280,032  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG72034/2018  Мъжки  19  509,715  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG06235/2018  Мъжки  20  545,197  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG06241/2018  Мъжки  21  592,15  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG20957/2018  Мъжки  22  639,742  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG06206/2018  Мъжки  136,369  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG20959/2018  Женски  12  190,414  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG06223/2018  Мъжки  23  254,078  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG20946/2018  Женски  26  280,032  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG72034/2018  Мъжки  70  509,715  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG06235/2018  Мъжки  75  545,197  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG06241/2018  Мъжки  79  592,15  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG20957/2018  Мъжки  83  639,742  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG53345/2017  Женски  107,426  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG36569/2013  Женски  772,308  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG53345/2017  Женски  107,426  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG36569/2013  Женски  17  772,308  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      320,911  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      320,911  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      225,265  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      225,265  2019  Многогодишни  Една година  Национално