БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ "ДИАНА ПОЛЕТ" - ЯМБОЛ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Лазар К. Йосифов
Ширина/Дължина 43:11:52.14/27:49:26.94

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Попово (17.05.2020)  BG69485/2018  126490,415  17.05.2020 08:23:44  1112.170  41(0)  25,309(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG24704/2017  126490,415  17.05.2020 08:23:47  1111.681  43(0)  26,543(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG68907/2016  126490,415  17.05.2020 08:24:01  1109.400  48(0)  29,63(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG17896/2018  126490,415  17.05.2020 08:27:48  1073.773  82(0)  50,617(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG24701/2017  126490,415  17.05.2020 08:27:59  1072.107  84(0)  51,852(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG24326/2017  126490,415  17.05.2020 08:28:10  1070.438  85(0)  52,469(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG24336/2017  126490,415  17.05.2020 08:28:14  1069.840  86(0)  53,086(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG16116/2019  126490,415  17.05.2020 08:28:23  1068.485  88(0)  54,321(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  RO459465/2018  126490,415  17.05.2020 08:28:26  1068.034  89(0)  54,938(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG17878/2018  126490,415  17.05.2020 08:29:02  1062.650  98(0)  60,494(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG15354/2018  126490,415  17.05.2020 08:29:33  1058.054  108(0)  66,667(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG69484/2018  126490,415  17.05.2020 08:31:45  1038.936  139(0)  85,802(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG16123/2019  126490,415  17.05.2020 08:31:49  1038.364  140(0)  86,42(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG16115/2019  126490,415  17.05.2020 08:31:56  1037.376  141(0)  87,037(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG16130/2019  126490,415  17.05.2020 08:32:46  1030.329  149(0)  91,975(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG55297/2018  126490,415  17.05.2020 08:33:07  1027.400  151(0)  93,21(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG16103/2019  126490,415  17.05.2020 08:35:22  1008.961  187(0)  115,432(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  RO459486/2018  126490,415  17.05.2020 08:35:31  1007.755  195(0)  120,37(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG69494/2018  126490,415  17.05.2020 08:37:58  988.461  235(0)  145,062(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG16126/2019  126490,415  17.05.2020 08:38:03  987.820  236(0)  145,679(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG68944/2016  126490,415  17.05.2020 08:39:34  976.255  263(0)  162,346(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG16118/2019  126490,415  17.05.2020 08:39:46  974.750  265(0)  163,58(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG17884/2018  126490,415  17.05.2020 08:39:53  973.880  266(0)  164,198(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG73957/2019  126490,415  17.05.2020 08:40:03  972.629  269(0)  166,049(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG17867/2018  126490,415  17.05.2020 08:41:59  958.384  297(0)  183,333(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69485/2018  154386,576  24.05.2020 09:52:05  1377.431  1(0)  0,611(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG17864/2018  154386,576  24.05.2020 09:53:59  1354.470  2(0)  1,221(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG17896/2018  154386,576  24.05.2020 09:54:09  1352.489  3(0)  1,832(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG24701/2017  154386,576  24.05.2020 09:54:12  1351.896  4(0)  2,442(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG24704/2017  154386,576  24.05.2020 09:54:13  1351.695  5(0)  3,053(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14091/2015  154386,576  24.05.2020 09:55:25  1337.642  18(0)  10,989(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  RO459465/2018  154386,576  24.05.2020 09:56:18  1327.486  20(0)  12,21(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG24326/2017  154386,576  24.05.2020 09:56:20  1327.109  21(0)  12,821(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG17882/2018  154386,576  24.05.2020 09:56:23  1326.539  22(0)  13,431(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG20049/2017  154386,576  24.05.2020 09:56:26  1325.969  23(0)  14,042(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG16106/2019  154386,576  24.05.2020 09:56:28  1325.582  24(0)  14,652(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69497/2018  154386,576  24.05.2020 09:56:57  1320.108  25(0)  15,263(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG68944/2016  154386,576  24.05.2020 09:58:56  1298.097  58(0)  35,409(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG17884/2018  154386,576  24.05.2020 09:59:38  1290.502  77(0)  47,009(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG17887/2018  154386,576  24.05.2020 09:59:47  1288.886  79(0)  48,23(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69494/2018  154386,576  24.05.2020 10:00:38  1279.804  98(0)  59,829(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG16123/2019  154386,576  24.05.2020 10:01:27  1271.195  120(0)  73,26(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  RO459462/2018  154386,576  24.05.2020 10:02:06  1264.427  144(0)  87,912(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  RO459488/2018  154386,576  24.05.2020 10:03:02  1254.839  174(0)  106,227(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG68943/2016  154386,576  24.05.2020 10:03:31  1249.922  183(0)  111,722(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG16140/2019  154386,576  24.05.2020 10:04:55  1235.913  254(0)  155,067(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG15354/2018  154386,576  24.05.2020 10:05:17  1232.303  272(0)  166,056(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  TH100795/2018  154386,576  24.05.2020 10:05:41  1228.381  288(0)  175,824(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG17878/2018  154386,576  24.05.2020 10:05:52  1226.585  295(0)  180,098(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG16102/2019  154386,576  24.05.2020 10:06:17  1222.544  316(0)  192,918(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG73956/2019  154386,576  24.05.2020 10:06:22  1221.732  322(0)  196,581(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG16115/2019  253811,382  31.05.2020 10:22:12  1784.890  1(0)  9,709(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG16111/2019  253811,382  31.05.2020 10:22:16  1784.050  2(0)  19,417(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  TH100866/2018  253811,382  31.05.2020 10:22:17  1783.849  3(0)  29,126(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG24326/2017  253811,382  31.05.2020 10:22:21  1783.009  4(0)  38,835(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG16134/2019  253811,382  31.05.2020 10:22:25  1782.171  5(0)  48,544(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG16113/2019  253811,382  31.05.2020 10:22:27  1781.758  6(0)  58,252(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG69497/2018  253811,382  31.05.2020 10:22:32  1780.720  7(0)  67,961(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG16118/2019  253811,382  31.05.2020 10:22:34  1780.295  8(0)  77,67(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG16107/2019  253811,382  31.05.2020 10:22:35  1780.096  9(0)  87,379(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  TH100868/2018  253811,382  31.05.2020 10:22:36  1779.883  10(0)  97,087(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  RO459465/2018  253811,382  31.05.2020 10:22:38  1779.472  11(0)  106,796(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG16102/2019  253811,382  31.05.2020 10:23:08  1773.256  12(0)  116,505(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG17896/2018  253811,382  31.05.2020 10:24:08  1760.953  13(0)  126,214(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG16103/2019  253811,382  31.05.2020 10:24:11  1760.342  14(0)  135,922(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG16138/2019  253811,382  31.05.2020 10:24:25  1757.490  15(0)  145,631(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG17884/2018  253811,382  31.05.2020 10:24:28  1756.881  16(0)  155,34(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG69483/2018  253811,382  31.05.2020 10:24:29  1756.687  17(0)  165,049(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG16123/2019  253811,382  31.05.2020 10:24:30  1756.480  18(0)  174,757(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG55297/2018  253811,382  31.05.2020 10:24:32  1756.079  19(0)  184,466(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG73956/2019  253811,382  31.05.2020 10:25:06  1749.217  20(0)  194,175(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 
Плевен (31.05.2020)  BG16125/2019  253811,382  31.05.2020 10:25:13  1747.808  21(0)  203,883(0)  5(5)  103(103)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17898/2018  Мъжки  10  348,498  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG24704/2017  Женски  413,902  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG17898/2018  Мъжки  29  348,498  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG24704/2017  Женски  52  413,902  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24704/2017  Женски  84,09  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24701/2017  Женски  134,934  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69484/2018  Женски  166,464  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17884/2018  Мъжки  232,005  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17898/2018  Мъжки  238,407  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24701/2017  Женски  361,83  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17878/2018  Мъжки  485,616  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24704/2017  Женски  84,09  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24701/2017  Женски  11  134,934  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69484/2018  Женски  166,464  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17884/2018  Мъжки  232,005  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17898/2018  Мъжки  11  238,407  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG24701/2017  Женски  10  361,83  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG17878/2018  Мъжки  36  485,616  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG24701/2017  Женски  432,216  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG24701/2017  Женски  432,216  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG24704/2017  Женски  258,093  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG24701/2017  Женски  302,261  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG17898/2018  Мъжки  402,611  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG69484/2018  Женски  440,462  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG24701/2017  Женски  542,039  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG24722/2017  Женски  757,853  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG17878/2018  Мъжки  10  763,869  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG24704/2017  Женски  258,093  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG24701/2017  Женски  13  302,261  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG17898/2018  Мъжки  10  402,611  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG69484/2018  Женски  12  440,462  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG24701/2017  Женски  542,039  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG24722/2017  Женски  20  757,853  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG17878/2018  Мъжки  20  763,869  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69484/2018  Женски  10  294,922  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17898/2018  Мъжки  15  301,229  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17896/2018  Женски  11  347,331  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69485/2018  Женски  12  353,477  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  RO459487/2018  Женски  15  444,539  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17878/2018  Мъжки  27  600,478  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69484/2018  Женски  30  294,922  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17898/2018  Мъжки  34  301,229  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17896/2018  Женски  41  347,331  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69485/2018  Женски  43  353,477  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  RO459487/2018  Женски  63  444,539  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG17878/2018  Мъжки  81  600,478  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG24701/2017  Женски  359,646  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG24701/2017  Женски  359,646  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      332,274  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      10  332,274  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      321,257  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      321,257  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      589,077  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      23  589,077  2019  Многогодишни  Една година  Национално