БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ "ДИАНА ПОЛЕТ" - ЯМБОЛ

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Желязко К. Николов
Ширина/Дължина 43:17:47.10/27:42:04.20

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Попово (17.05.2020)  BG14502/2018  115733,023  17.05.2020 08:10:06  1156.174  2(0)  1,235(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14578/2018  115733,023  17.05.2020 08:10:09  1155.597  3(0)  1,852(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG22002/2017  115733,023  17.05.2020 08:10:09  1155.574  4(0)  2,469(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11251/2019  115733,023  17.05.2020 08:10:10  1155.401  5(0)  3,086(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG22082/2017  115733,023  17.05.2020 08:10:47  1148.339  9(0)  5,556(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11199/2019  115733,023  17.05.2020 08:10:47  1148.316  10(0)  6,173(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG22061/2017  115733,023  17.05.2020 08:10:53  1147.200  11(0)  6,79(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG22024/2017  115733,023  17.05.2020 08:10:54  1147.007  12(0)  7,407(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11242/2019  115733,023  17.05.2020 08:10:55  1146.814  13(0)  8,025(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11224/2019  115733,023  17.05.2020 08:10:59  1146.064  14(0)  8,642(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11208/2019  115733,023  17.05.2020 08:11:01  1145.679  15(0)  9,259(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11233/2019  115733,023  17.05.2020 08:11:18  1142.478  16(0)  9,877(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11201/2019  115733,023  17.05.2020 08:11:19  1142.286  17(0)  10,494(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11243/2019  115733,023  17.05.2020 08:12:05  1133.715  18(0)  11,111(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11266/2019  115733,023  17.05.2020 08:13:12  1121.444  20(0)  12,346(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14546/2018  115733,023  17.05.2020 08:13:41  1116.220  30(0)  18,519(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14534/2018  115733,023  17.05.2020 08:13:42  1116.037  31(0)  19,136(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11239/2019  115733,023  17.05.2020 08:13:43  1115.854  33(0)  20,37(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11238/2019  115733,023  17.05.2020 08:13:46  1115.316  36(0)  22,222(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11190/2019  115733,023  17.05.2020 08:13:49  1114.779  39(0)  24,074(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG69368/2018  115733,023  17.05.2020 08:14:04  1112.101  42(0)  25,926(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11225/2019  115733,023  17.05.2020 08:14:16  1109.968  45(0)  27,778(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11180/2019  115733,023  17.05.2020 08:14:18  1109.617  46(0)  28,395(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11227/2019  115733,023  17.05.2020 08:14:19  1109.436  47(0)  29,012(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14511/2018  115733,023  17.05.2020 08:15:34  1096.299  54(0)  33,333(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11241/2019  115733,023  17.05.2020 08:15:44  1094.578  56(0)  34,568(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11219/2019  115733,023  17.05.2020 08:16:03  1091.306  59(0)  36,42(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11299/2019  115733,023  17.05.2020 08:16:14  1089.426  64(0)  39,506(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11258/2019  115733,023  17.05.2020 08:16:46  1083.977  72(0)  44,444(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11178/2019  115733,023  17.05.2020 08:16:55  1082.457  76(0)  46,914(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11226/2019  115733,023  17.05.2020 08:18:42  1064.701  91(0)  56,173(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  FR314065/2019  115733,023  17.05.2020 08:20:00  1052.118  118(0)  72,84(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11244/2019  115733,023  17.05.2020 08:23:48  1016.986  170(0)  104,938(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14564/2018  115733,023  17.05.2020 08:24:19  1012.387  178(0)  109,877(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11216/2019  115733,023  17.05.2020 08:24:19  1012.378  179(0)  110,494(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11215/2019  115733,023  17.05.2020 08:24:39  1009.446  184(0)  113,58(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11270/2019  115733,023  17.05.2020 08:26:22  994.552  226(0)  139,506(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11218/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:11  971.053  274(0)  169,136(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11254/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:13  970.776  275(0)  169,753(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  FR314064/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:15  970.508  276(0)  170,37(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG14594/2018  115733,023  17.05.2020 08:29:17  970.239  277(0)  170,988(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11253/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:20  969.833  279(0)  172,222(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Попово (17.05.2020)  BG11291/2019  115733,023  17.05.2020 08:29:24  969.288  280(0)  172,84(0)  29(29)  1620(1620)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11254/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:27  1347.190  6(0)  3,663(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14545/2018  143408,399  24.05.2020 09:46:27  1347.165  7(0)  4,274(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11224/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:28  1346.975  8(0)  4,884(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14564/2018  143408,399  24.05.2020 09:46:28  1346.962  9(0)  5,495(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  FR314064/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:29  1346.773  10(0)  6,105(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11226/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:30  1346.558  11(0)  6,716(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11201/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:30  1346.532  12(0)  7,326(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11253/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:31  1346.343  13(0)  7,937(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11208/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:31  1346.330  14(0)  8,547(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69368/2018  143408,399  24.05.2020 09:46:32  1346.141  15(0)  9,158(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11225/2019  143408,399  24.05.2020 09:46:35  1345.509  16(0)  9,768(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69367/2018  143408,399  24.05.2020 09:48:45  1318.698  28(0)  17,094(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69369/2018  143408,399  24.05.2020 09:48:46  1318.492  29(0)  17,705(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG22082/2017  143408,399  24.05.2020 09:49:35  1308.674  31(0)  18,926(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14534/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:35  1308.650  32(0)  19,536(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14546/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:35  1308.626  33(0)  20,147(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11216/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:37  1308.268  34(0)  20,757(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11298/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:37  1308.232  35(0)  21,368(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11180/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:37  1308.232  36(0)  21,978(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14563/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:38  1308.077  37(0)  22,589(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG69366/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:39  1307.874  38(0)  23,199(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14514/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:40  1307.671  39(0)  23,81(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14551/2018  143408,399  24.05.2020 09:49:40  1307.659  40(0)  24,42(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11239/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:42  1307.278  41(0)  25,031(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG22024/2017  143408,399  24.05.2020 09:49:42  1307.254  42(0)  25,641(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11242/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:43  1307.075  44(0)  26,862(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG22002/2017  143408,399  24.05.2020 09:49:48  1306.087  45(0)  27,473(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11241/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:49  1305.885  46(0)  28,083(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11266/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:51  1305.493  47(0)  28,694(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11243/2019  143408,399  24.05.2020 09:49:56  1304.507  50(0)  30,525(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11258/2019  143408,399  24.05.2020 09:50:18  1300.167  55(0)  33,578(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11202/2019  143408,399  24.05.2020 09:50:18  1300.143  56(0)  34,188(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14502/2018  143408,399  24.05.2020 09:50:35  1296.839  62(0)  37,851(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11238/2019  143408,399  24.05.2020 09:51:01  1291.770  71(0)  43,346(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14578/2018  143408,399  24.05.2020 09:51:06  1290.805  75(0)  45,788(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11207/2019  143408,399  24.05.2020 09:51:20  1288.103  80(0)  48,84(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14594/2018  143408,399  24.05.2020 09:51:25  1287.132  81(0)  49,451(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11199/2019  143408,399  24.05.2020 09:51:26  1286.947  82(0)  50,061(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11299/2019  143408,399  24.05.2020 09:52:13  1277.956  101(0)  61,661(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11259/2019  143408,399  24.05.2020 09:52:16  1277.387  103(0)  62,882(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14511/2018  143408,399  24.05.2020 09:53:28  1263.878  146(0)  89,133(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  FR314067/2019  143408,399  24.05.2020 09:53:29  1263.699  149(0)  90,965(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11215/2019  143408,399  24.05.2020 09:53:30  1263.510  150(0)  91,575(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11236/2019  143408,399  24.05.2020 09:53:30  1263.488  151(0)  92,186(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11190/2019  143408,399  24.05.2020 09:53:37  1262.209  157(0)  95,849(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG14540/2018  143408,399  24.05.2020 09:54:25  1253.384  176(0)  107,448(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11291/2019  143408,399  24.05.2020 09:54:27  1253.022  177(0)  108,059(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11227/2019  143408,399  24.05.2020 09:55:50  1238.062  248(0)  151,404(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11247/2019  143408,399  24.05.2020 09:56:21  1232.560  270(0)  164,835(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11178/2019  143408,399  24.05.2020 09:56:24  1232.031  274(0)  167,277(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 
Лом-Черковна (24.05.2020)  BG11255/2019  143408,399  24.05.2020 09:57:24  1221.537  324(0)  197,802(0)  29(29)  1638(1638)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22082/2017  Женски  112,589  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14514/2018  Мъжки  120,689  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14578/2018  Женски  126,868  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14527/2018  Мъжки  141,253  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69368/2018  Женски  162,879  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14564/2018  Женски  180,351  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14563/2018  Женски  185,578  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67439/2016  Мъжки  193,965  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14509/2018  Мъжки  199,973  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67434/2016  Мъжки  228,998  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69366/2018  Мъжки  233,933  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14545/2018  Мъжки  234,416  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22082/2017  Женски  237,857  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22061/2017  Мъжки  250,614  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22078/2017  Женски  254,677  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67439/2016  Мъжки  260,334  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14546/2018  Женски  286,082  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22024/2017  Женски  295,482  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14502/2018  Женски  303,326  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14594/2018  Мъжки  304,783  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14551/2018  Мъжки  309,182  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22024/2017  Женски  338,848  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22087/2017  Женски  403,649  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22015/2017  Мъжки  407,283  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67445/2016  Мъжки  426,293  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22015/2017  Мъжки  465,688  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14592/2018  Женски  468,189  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22078/2017  Женски  594,879  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22061/2017  Мъжки  660,304  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22082/2017  Женски  112,589  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14514/2018  Мъжки  120,689  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14578/2018  Женски  126,868  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14527/2018  Мъжки  141,253  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69368/2018  Женски  162,879  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14564/2018  Женски  180,351  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14563/2018  Женски  10  185,578  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67439/2016  Мъжки  12  193,965  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14509/2018  Мъжки  199,973  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67434/2016  Мъжки  228,998  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG69366/2018  Мъжки  13  233,933  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14545/2018  Мъжки  14  234,416  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22082/2017  Женски  237,857  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22061/2017  Мъжки  23  250,614  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22078/2017  Женски  20  254,677  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67439/2016  Мъжки  260,334  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14546/2018  Женски  18  286,082  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22024/2017  Женски  25  295,482  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14502/2018  Женски  23  303,326  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14594/2018  Мъжки  21  304,783  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14551/2018  Мъжки  23  309,182  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22024/2017  Женски  338,848  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22087/2017  Женски  403,649  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22015/2017  Мъжки  407,283  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG67445/2016  Мъжки  426,293  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22015/2017  Мъжки  47  465,688  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG14592/2018  Женски  45  468,189  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22078/2017  Женски  15  594,879  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG22061/2017  Мъжки  12  660,304  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG67439/2016  Мъжки  210,882  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22078/2017  Женски  258,699  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22061/2017  Мъжки  280,754  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14509/2018  Мъжки  296,195  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14514/2018  Мъжки  296,683  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG67439/2016  Мъжки  310,451  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14502/2018  Женски  321,443  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14563/2018  Женски  335,389  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69369/2018  Мъжки  347,248  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69368/2018  Женски  386,574  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14578/2018  Женски  387,848  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14584/2018  Мъжки  420,642  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14594/2018  Мъжки  464,646  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22061/2017  Мъжки  508,797  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG67439/2016  Мъжки  15  210,882  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22078/2017  Женски  27  258,699  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22061/2017  Мъжки  26  280,754  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14509/2018  Мъжки  17  296,195  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14514/2018  Мъжки  18  296,683  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG67439/2016  Мъжки  310,451  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14502/2018  Женски  24  321,443  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14563/2018  Женски  28  335,389  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69369/2018  Мъжки  25  347,248  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG69368/2018  Женски  39  386,574  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14578/2018  Женски  40  387,848  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14584/2018  Мъжки  30  420,642  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG14594/2018  Мъжки  34  464,646  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG22061/2017  Мъжки  15  508,797  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG14514/2018  Мъжки  155,321  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14563/2018  Женски  200,73  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG67439/2016  Мъжки  203,705  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14509/2018  Мъжки  205,384  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG22078/2017  Женски  212,25  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14578/2018  Женски  261,067  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG22061/2017  Мъжки  272,259  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG67439/2016  Мъжки  317,668  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG69368/2018  Женски  318,723  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14502/2018  Женски  329,3  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14594/2018  Мъжки  338,333  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14564/2018  Женски  351,347  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG22061/2017  Мъжки  424,905  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14584/2018  Мъжки  458,681  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG69369/2018  Мъжки  557,815  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG22078/2017  Женски  597,089  2019  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14592/2018  Женски  637,02  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория D - олраунд  BG14514/2018  Мъжки  155,321  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG14563/2018  Женски  200,73  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG67439/2016  Мъжки  203,705  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG14509/2018  Мъжки  205,384  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG22078/2017  Женски  212,25  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG14578/2018  Женски  261,067  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG22061/2017  Мъжки  11  272,259  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG67439/2016  Мъжки  317,668  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG69368/2018  Женски  318,723  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG14502/2018  Женски  329,3  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG14594/2018  Мъжки  338,333  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG14564/2018  Женски  351,347  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG22061/2017  Мъжки  424,905  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG14584/2018  Мъжки  13  458,681  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG69369/2018  Мъжки  16  557,815  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория D - олраунд  BG22078/2017  Женски  11  597,089  2019  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория D - олраунд  BG14592/2018  Женски  16  637,02  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11254/2019  Мъжки  68,49  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11288/2019  Мъжки  127,998  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11226/2019  Мъжки  176,631  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11243/2019  Мъжки  184,604  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11218/2019  Мъжки  186,081  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11259/2019  Мъжки  10  191,176  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11253/2019  Мъжки  13  211,815  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11178/2019  Мъжки  16  228,756  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11300/2019  Мъжки  20  272,248  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11224/2019  Мъжки  27  303,291  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11271/2019  Мъжки  30  323,886  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11241/2019  Мъжки  37  363,57  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11180/2019  Мъжки  38  368,784  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11207/2019  Мъжки  39  375,671  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11258/2019  Мъжки  46  469,423  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Категория F - млади гълъби  BG11254/2019  Мъжки  68,49  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11288/2019  Мъжки  127,998  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11226/2019  Мъжки  176,631  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11243/2019  Мъжки  12  184,604  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11218/2019  Мъжки  14  186,081  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11259/2019  Мъжки  18  191,176  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11253/2019  Мъжки  23  211,815  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11178/2019  Мъжки  28  228,756  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11300/2019  Мъжки  37  272,248  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11224/2019  Мъжки  46  303,291  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11271/2019  Мъжки  52  323,886  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11241/2019  Мъжки  63  363,57  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11180/2019  Мъжки  64  368,784  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11207/2019  Мъжки  66  375,671  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория F - млади гълъби  BG11258/2019  Мъжки  80  469,423  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14514/2018  Мъжки  54,382  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14563/2018  Женски  70,677  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14509/2018  Мъжки  120,877  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14578/2018  Женски  126,868  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14527/2018  Мъжки  141,253  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69368/2018  Женски  162,879  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14564/2018  Женски  180,351  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14502/2018  Женски  197,49  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14594/2018  Мъжки  206,878  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69367/2018  Женски  231,697  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69366/2018  Мъжки  233,933  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14545/2018  Мъжки  234,416  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14584/2018  Мъжки  13  272,534  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14546/2018  Женски  286,082  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14511/2018  Мъжки  14  300,416  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14551/2018  Мъжки  17  309,182  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69369/2018  Мъжки  19  387,053  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14592/2018  Женски  14  444,532  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14561/2018  Мъжки  24  512,087  2019  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14514/2018  Мъжки  54,382  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14563/2018  Женски  70,677  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14509/2018  Мъжки  120,877  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14578/2018  Женски  126,868  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14527/2018  Мъжки  141,253  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69368/2018  Женски  162,879  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14564/2018  Женски  11  180,351  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14502/2018  Женски  14  197,49  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14594/2018  Мъжки  16  206,878  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69367/2018  Женски  18  231,697  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69366/2018  Мъжки  19  233,933  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14545/2018  Мъжки  20  234,416  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14584/2018  Мъжки  31  272,534  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14546/2018  Женски  29  286,082  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14511/2018  Мъжки  33  300,416  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14551/2018  Мъжки  39  309,182  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG69369/2018  Мъжки  52  387,053  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14592/2018  Женски  62  444,532  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14561/2018  Мъжки  71  512,087  2019  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      574,582  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      21  574,582  2019  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория F - млади гълъби      146,386  2019  Млади гълъби  Една година  Клубно 
Майстор категория F - млади гълъби      146,386  2019  Млади гълъби  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      222,354  2019  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      222,354  2019  Многогодишни  Една година  Национално